OGLASNA TABLA

Na ovoj stranici pronaćićete sve aktuelne informacije vezane za nastavu i polaganje ispita na predmetu "Merni sistemi u telekomunikacijama"